همکاری با ما

در صورتی که میخواهید در تیم ضامنین با ما همکاری کنید، اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید و به صورت کامل توضیحات لازم در مورد نوع ضمانت، نحوه عملکرد، مشخصات و حجم ضمانت و … را به اطلاع ما برسانید. تیم ما پس از بررسی اطلاعات شما جهت همکاری با شما تماس خواهند گرفت.

به عنوان مثال، جواز کسب، کسر از حقوق، سند ملکی، کارمند دولتی، ضامن وام و ....